INFORMACJA PRAWNA

 

1. Prezentacja internetowego narzędzia do tekstów

 

Zgodnie z art. 6 francuskiej ustawy nr 2004-575 z 24 czerwca 2004 roku dotyczącej zaufania do gospodarki cyfrowej, informujemy użytkowników aplikacji Paraphraz.it o tożsamości osób i podmiotów zaangażowanych w produkcję i obsługę aplikacji oraz strony internetowej:
Właściciel: Paraphraz.it - Paryż (Francja)
Aplikacja: paraphraz.it
Kierownik publikacji: Paraphraz.it - contact@paraphraz.it

 

2. Ogólne warunki korzystania z narzędzia do tekstu i oferowanych usług

 

Korzystanie z narzędzia paraphraz.it oznacza pełną i bezwarunkową akceptację ogólnych warunków określonych poniżej. Warunki te mogą zostać zmienione lub rozszerzone w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy narzędzia paraphraz.it powinni regularnie je sprawdzać.

 

3. Opis świadczonych usług

 

Narzędzie paraphraz.it jest usługą, która pozwala użytkownikom w odpowiedni sposób streszczać własne dane tekstowe. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z narzędzia i streszczone treści.

 

4. Ograniczenia Umowne dotyczące Danych Technicznych

 

Internetowe narzędzie tekstowe wykorzystuje następujące technologie: JavaScript, Html, Php, Css, Xml.
Paraphraz.it nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z korzystaniem z tej strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się uzyskać dostęp do tej strony przy użyciu najnowszego sprzętu, który nie zawiera żadnych wirusów oraz najnowszej, zaktualizowanej wersji przeglądarki.

 

5. Ograniczenia odpowiedzialności

 

Zastrzegamy prawa autorskie do streszczeń, które są generowane dla Ciebie. Zapewniamy tylko funkcję przetwarzania jednego słowa lub kilku z nich, które działają na danych przesłanych do nas przez Ciebie za pośrednictwem naszego systemu.

 

6. Polityka Prywatności

 

W żadnym wypadku nie przechowujemy tekstów przesyłanych nam przez Ciebie przez nasz system. Nie przechowujemy ich kopii i nie zapisujemy żadnego z nich. Z wyjątkiem sytuacji, gdy któregoś dnia zaoferujemy Ci funkcje lub funkcjonalności do przechowywania i zarządzania tekstami.

 

7. Pliki cookie

 

Przeglądanie strony paraphraz.it może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to niewielki plik, którego nie można użyć do zidentyfikowania użytkownika, ale który przechowuje informacje związane z przeglądaniem strony przez komputer. Uzyskane w ten sposób dane mają ułatwić kolejne wizyty na stronie, a także umożliwić różne pomiary częstotliwości odwiedzin.

 

8. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

 

Wszelkie spory dotyczące korzystania z internetowego narzędzia tekstowego paraphraz.it podlegają prawu francuskiemu. Właściwe sądy paryskie sprawują wyłączną jurysdykcję.